Tips vid sjösättning och upptagning

Tips vid Sjösättning och Upptagning av båt

Om du har din båt på en båttrailer eller båtvagn så finns det några saker att tänka på vid sjösättning och upptagning.

Tänka på vid sjösättning:

  • Ta av eventuell ljusramp från trailern då elen inte mår bra av vatten
  • Backa ner trailern till vattnet når en liten bit över fälgkanten (Då får vi inte in vatten i bromshuset som kan rosta och kärva av vattnet)

Tänka på vid upptagning:

  • Punkterna ovan
  • Förbered genom att dra ner kroken till slutet på trailern innan du backar ner
  • Använd en extra säkring utöver vinschen i form av kedja eller rep
  • Surra fast båten ordentligt med spännband så du säkert kan åka hem

Nedan följer en video som demonstrerar dessa steg kring sjösättning och upptagning: