Lägga till vid Y-bommar

När du lägger till vid Y-bommar finns det några saker du ska tänka på för att det hela ska gå smidigt.

  • Förbered tilläggningen genom att lägga ut fendrar och förbereda tampar
  • Kör sakta framåt
  • Börja sväng in strax innan du är framme vid bom-luckan
  • Du har nu fart längs bryggan och den kan du bromsa upp genom att backa och vrida på ratten så du ställer in båten mot luckan.
  • När du ligger mitt framför bom-luckan kör du sakta framåt, kopplar ur gasen och när du är nära bryggan lägger du i backen för att bromsa upp

Här följer en video som demonstrerar dessa steg: