Lägga till längs med brygga

När du ska lägga till båten längs med en brygga finns det några saker som kan vara bra att tänka på. Om du kan välja vilken sida av bryggan du kan lägga dig vid så välj den sida så att vinden kan hjälpa dig mot bryggan och inte tvärt om så det försvårar det hela avsevärt.

När du vet vilken sida du ska lägga till med så ska du förbereda genom att lägga ut fendrar och tampar. När du närmar dig bryggan ska du komma in med lite vinkel, det är bra om du har fören en liten bit längre ut från bryggan än du har fören. När du närmar dig bryggan så kan du lägga i becken och vrida ratten mot bryggan, på så vis bromsas farten och aktern på båten dras in mot bryggan.

Här följer en video som demonstrerar hur dessa steg går till: